lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Medicinteknisk historik

Några exempel på medicintekniska landvinningar från Lund

  • 1953 Första kliniska användningen av diagnostiskt ultraljud (Edler, Hertz)
  • 1964 Konstgjord njure (Alwall, Östergren)
  • 1967 Första tvådimensionella ultraljudsbilden (Åsberg, Hertz)
  • 1969 Första mätningen av blodflöde i hjärtat (Edler, Lindström)
  • 1983 Första medicinska användningen av Magnetresonanstomografi (MR) i Skandinavien(Persson)
  • 1991 Första in vivo "transillumination imaging" med laser (Svanberg, Andersson-Engels)
  • 2002 Första chipbaserade akustiska separationen av blodkroppar (Laurell)