lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Invigningen

Invigning av Medicinsk teknikportalen - LABIB, Lund Alliance for Biomedical Imaging and bioengineering

Den 5 december lanserades Medicinsk teknikportalen - LABIB vid ett seminarium på Universitetssjukhuset i Lund.

Programmet startade med invigningstalare Tomas Jansson, Institutionen för elektrisk mätteknik, vicerektor Björn Wittenmark och LTHs rektor Gunilla Jönsson.

Jan Sternby, Research Director Gambro AB, talade om "Perspektiv på medicinsk teknik från ett medicintekniskt företag" och därefter följde presentationer av de olika forskningsgrupper som ingår i forskningsportalen.