lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ann Johansson, Atomfysik, LTH disputation 26 oktober, 2007

Ann Johansson presenterar sin avhandlingen Spectroscopic Techniques for Photodynamic Therapy Dosimetry

Fakultetsopponent: Professor Brian Pogue, Dartmouth College, USA

Tid: 26 oktober 2007
Plats: Lunds Tekniska Högskola LTH, Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Sal B, Lund

Ann Johansson_Spectroscopic Techniques for Photodynamic Therapy Dosimetry  Abstrakt