lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om LABIB

Vision

  • att finna nya samarbetsmöjligheter inom universitetet och med omgivande samhälle för att skapa banbrytande grundforskning, innovationer och nya företag.
  • att samordna och utveckla grundutbildning och forskarutbildning inom medicinsk teknik vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola.
  • att tydligt kommunicera medicinteknisk forskning och undervisning vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Verksamhet

  • Pågående seminarieserie (Faculties club) med inbjudna föreläsare som arbetar gränslandet mellan teknik och medicin
  • Nätverk för innovationer och entreprenörskap
  • Samordning och utveckling av medicintekniska kurser
  • Interaktion med medicinteknisk industri