lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Medicinsk strålningsfysik

Forskargruppen MR-fysik
(MR = magnetresonans/bildgivande kärnspinnresonans)
vid avdelningen för Medicinsk Strålningsfysik, Lunds Universitet omfattar 12 forskare på senior-, postdoc - och doktorandnivå. Deras arbetar bedrivs i nära samarbete med den kliniska forskningen, framförallt inom neurovetenskaperna och klinisk fysiologi.

Forskningen i MR-fysikgruppen är fokuserad på utveckling av nya funktionella metoder och de arbetar med kvantifiering av kliniskt relevanta parametrar som perfusion, blodflöde och extracellulär diffusion.

Gruppen har fått installerad en PET/CT-kamera (Philips Gemini TF) 
vid Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) som kommer att användas för studier i projekt inom LABIB.

I mars 2007 kommer gruppen att få en SPECT/CT-kamera (Siemens Symbia) installerad.

Forskargruppen är delaktig i nätverket TESLA som etablerats vid Lunds universitet, Medicinska fakulteten och som arbetar med forskning kring magnetresonans.


MR-fysik forskargrupp MR-fysik forskargrupp