lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Medicinsk signalbehandling

Medicinsk signalbehandling

Forskning inom området medicinsk signalbehandling bedrivs vid institutionen för elektrovetenskap i nära samarbete med bl.a. medicinska fakulteten och svensk industri. Matematisk modellering, behandling och tolkning av medicinska signaler är centrala begrepp för gruppens forskning, med betydelse för såväl diagnostik som terapi.

Elektrokardiologi

Elektrokardiologi är sedan 1970-talet det främsta forskningsområdet där ett flertal metoder utvecklats för mera tillförlitlig analys av brusiga signaler, ofta registrerade under ambulatoriska förhållanden. Idag inriktas den elektrokardiologiska forskningen framförallt mot arytmi, förmaksflimmer och utvecklingen av metoder för att beskriva komplexiteten hos hjärtats elektriska signaler; denna forskning har rönt stort internationellt intresse. Fördjupad kunskap om arytmimekanismer bidrar till mer effektiv behandling i form av t.ex. kateterablation eller antiarytmiska läkemedel.

Dialys

Dialys är ett annat viktigt forskningsområde där metoder för riskbedömning har speciellt intresse, framförallt prediktering av episoder med lågt blodtryck som inträffar vid dialysbehandling; detta projekt bedrivs i nära samarbete med Gambro AB.

Andra forskningsprojekt

Andra forskningsprojekt berör analys av otoakustiska emissioner för bedömning av hörselskador och signalbehandling i lågeffekt-sammanhang, framförallt i pacemakers och defibrillatorer.