lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Matematikcentrum

Matematikcentrum

De forskningsområden inom matematikcentrum som har starkast anknytning till medicinsk teknik är matematisk modellering, medicinsk bildanalys och matematisk statistik.

Medicinsk bildanalys

Inom medicinsk bildanalys studerar vi automatiska metoder för att segmentera fram intressanta områden (typiskt är man intresserad av anatomiska områden som hjärna, hjärta, blodkärl, ben, lunga) i olika medicinska data (Röntgen, MR, SPECT, ultraljud, PET, laserdata). Ett annat intressant forskningsområde är att utveckla automatiska beslutsstöd för läkare för att bedöma patientdata.
Medicinsk bildanalys Medicinsk bildanalys

Matematisk modellering

Inom matematisk modellering arbetar vi med modelleringsproblem, t ex hur fungerar blod-hjärn barriären.
Matematisk modellering Matematisk modellering

Matematisk statistik

På Matematisk statistik finns flera projekt med direkt eller indirekt anknytning till medicin och teknik. Sammanfattande för dem alla är att den variation som finns i naturen och i mätdata modelleras och analyseras.

Inom statistisk signalbehandling arbetar vi med koherensskattning med hjälp av tids-frekvensanalys på hjärnans elektriska signaler. Syftet är att hitta områden i hjärnan som samverkar i frekvens och fas under särskilda kognitiva betingelser. Tids-frekvensanalys används också för att skatta hjärt-frekvensvariabilitet.

Statistisk kalibrering och skattning av koncentrationer för fluorescensspektrum-bilder av hudcancer är ett annat forskningområde.

Vidare arbetar vi med modellering av array CGH-data med dolda Markovkedjor och med projekt inom statistisk genetik, cellcykelkinetik och hälsoekonomi.
Matematisk statistik Matematisk statistik