lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hållfasthetslära

Inom Hållfasthetslära finns ett stort intresse för medicinska tillämpningar framför allt inom området biomekanik. Med biomekanik avses studier av vilka krafter som verkar på och inom en biologisk struktur och hur dessa krafter påverkar strukturen. De senaste åren har forskningen varit fokuserad inom vävnadsdifferentiering och beskrivning av mänskliga rörelser.

Inom vävnadsdifferentiering är den stora frågan att undersöka de optimala mekaniska förutsättningarna för broskceller. Brosk har mycket svårt att läka spontant och kan man på något sätt skapa gynnsamma förutsättningar för differentiering till broskceller och cellerna överlever i en skadad ledyta så skulle detta kunna medföra att skadan kan läka.

Mänskliga rörelser drivs av musklernas arbete och att bestämma hur stor kraft varje muskel bidrar med för en viss rörelse är en komplicerad uppgift. Först måste rörelsen mätas och därefter kan rörelsen driva en mekanisk modell som innehåller både muskler, senor, ligament och skelett. Denna modell kan sedan utvärderas mot mätning av aktivitet av vissa ytligt placerade muskler. Ur dessa studier kan även de krafter som uppträder i leder vid olika rörelser bestämmas och det har även relevens för det andra forskningsområdet.

Alla aktiviteter i biomekanik inom Hållfasthetslära ingår i tvärvetenskapliga projekt som samordnas inom Biomekaniskt centrum.

Biomekaniskt centrum LTH/LU Biomekaniskt centrum