lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Biomedicinsk teknik

Diagnostiskt ultraljud

Institutionen för elektrisk mätteknik bedriver forskning bland annat för att kunna bestämma mekaniska egenskaper hos blodkärl, och därmed deras kondition och som markör för kärlsjukdom. Bland annat har det nyligen med en metod utvecklad på institutionen kunnat konstateras att de innersta lagren i blodkärlen rör sig longitudinellt, det vill säga i blodets flödesriktning.

Vidare pågår projekt för mätning av blodgenomströmning i exempelvis fosterorgan, samt utveckling av nya typer av ultraljudsgivare (sändare/mottagare).

Medicinsk mikro-/nanoteknologi och Lab-On-A-Chip

Mikro- och nanoteknologi erbjuder möjligheter till utveckling av helt nya medicintekniska koncept både inom diagnostisk och terapi. Detta forskningsområdet är centralt för Institutionen för elektrisk mätteknik. Nyligen har en blodreningsmetod utvecklats som återvinner blod under stora operationer. Tekniken baseras på mikrofluidikchip och akustiska stående vågor. Denna teknologibas utvecklas nu även för att bli ett nytt redskap inom cellseparation och har som målsättning att bli en ny högeffektiv och automatiserad teknikplattform för blodhantering på våra blodcentraler.

Vidare bedrivs frontlinjeforskning inom lab-on-a-chip området bland annat med fokus inom kärlfysiologi, kriminalmedicin och i form av samarbeten med global läkemedelsindustri och bioteknikindustri. 

Nanobiotechnology and Lab-on-a-chip LTH Mer om dessa projekt
 

Cancerdiagnostik

Forskningsgruppen utvecklar även nya koncept för cancerdiagnostik där nanoporöst kisel är en bärande teknikplatform för högkänslig detektion av biomarkörer för prostatacancer. Forskningsteamet är också delaktiga i cancerforskningscentrat Create Health vid Lunds Universitet.

Biokompatibla ytor, neuronal utväxt och nervsignalmikroelektroder

Institutionen är likaså en av deltagarna i Linneforskningscentrat – Neuronanoscience Research Centre (NRC). där forsking inom biokompatibla ytor, neuronal utväxt på artificiella substrat, implanterbara nervsignalmikroelektroder är några av gruppens aktiva forskningsområden.

SmartHand

Likaså koordinerar gruppen EU FP6 programmet "SmartHand" som utvecklar en viljestyrd handprotes baserat på realtidsregistrering av antingen perifera nervsignaler eller muskel EMG.