lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Atomfysik

Gruppen för Medicinsk Laserfysik har ett brett forskningsprogram inom biomedicinsk optik och fotonik.

Verksamheten bygger på en lång erfarenhet och stark bakgrund inom laserspektroskopi, och profilområdet medicinska tillämpningar startades redan 1982, då laser-inducerad fluorescens studerades för diagnostiska tillämpningar.

Idag fokuserar gruppen sin verksamhet mot fluorescenstomografi för att studera molekylära växelverkningar i kroppen (på engelska ”Molecular Imaging”), tidsupplöst laserspektroskopi för att karakterisera vävnad, samt interstitiell fotodynamisk behandling (IPDT – Interstitial PhotoDynamic Therapy) för behandling av maligna tumörer.

Forskningen inom IPDT utföres i nära samarbete med avknoppningsföretaget SpectraCure AB vid Ideon. Tidsupplöst laserspektroskopi utvecklas även för farmaceutiska och processanalytiska tillämpningar i samarbete med AstraZeneca Research&Development.

Avdelningen för atomfysik LTH Avdelningen för atomfysik