lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Genom ett nära samarbete mellan medicinsk och teknisk forskning kan nya diagnostiska och terapeutiska metoder utvecklas. Universitetet har en grundvetenskaplig stark kompetens och stora experimentella resurser. Hela kedjan från grundforskning till tillämpning (och vice versa) täcks och genom ett nära samarbete kan den kompetens och kunskap som finns, lyftas fram vid Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet.

För att finna mer information om Medicinsk teknikportal LABIB's medverkande institutioner, avdelningar och centran, klicka på en av länkarna i menyn till vänster.