lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

LABIB seminarie: Vad är LABIB och varför?

2013-09-25

Johan Axelsson, Atomfysik och Magnus Cinthio, Biomedicinsk teknik, LTH

Välkommen till det första seminariet i ”LABIB’s seminarieserie”. LABIB är en portal vid LTH som syftar till att skapa interaktion mellan forskare, studenter samt företag som är intresserade av medicinteknik.

På detta första möte kommer vi att prata om:

  • Vad är LABIB?
  • Varför är LABIB viktigt och hur passar det in med andra organisationer?
  • Behovet av LABIBs seminarieserie
  • Portalutveckling för att synliggöra medicinsk teknik vid Lunds Universitet
  • Anordnandet av konferens ”Medicinteknik i Skåne”

Tid: 12.15-13
Plats: E:1406, E-huset, LTH