lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

LABIB seminarie: På spår efter den neurala koden för våra rörelser

2014-10-29

Bild från: P. Halje*, M. Tamtè*, U. Richter, M. Mohammed, A. Cenci-Nilsson and P. Petersson, "Levodopa-Induced Dyskinesia Is Strongly Associated with Resonant Cortical Oscillations", Journal of Neuroscience, vol.32, pp. 16541-16551, 2012.

Ulrike Richter, Integrativ neurofysiologi, Medicinska fakulteten

Neurovetenskap, både experimentell och teoretisk, har de senaste åren lyfts mer och mer i allmänhetens och forskarvärldens medvetande. Bidragit till detta har inte minst de europeiska och amerikanska projekten "Human Brain Project" och "Brain Initiative", och nu senast utdelningen av Nobelpriset i fysiologi eller medicin till O'Keefe och paret Moser. Forskningen inom denna högst interdisciplinära fält adresserar de mest fundamentala frågorna rörande hur vårt nervsystem fungerar. En av dessa frågor är hur olika delar av hjärnans motorsystem samverkar för att möjliggöra inlärning, selektering och genomföring av rörelser. Inom vår forskargrupp vid Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap och Neuronano Research Center har vi valt att studera denna frågeställning i såväl friska råttor som i en djurmodell av Parkinsons sjukdom, eftersom patienter med denna motorsjukdom drabbas av särskild stora svårigheter att initiera och utföra rörelser. Utöver detta får många Parkinsonpatienter även problem med biverkningar av sin medicinering i form av ofrivilliga rörelser. I samband med dessa ofrivilliga rörelser har vår grupp kunnat påvisa ett nytt resonansfenomen i en viss del av hjärnans motorsystem, vilket bland annat är något som vi nu ämnar undersöka i närmare detalj. I detta lunchseminarium kommer jag ge en överblick över vår forskning och använda det som en utgångspunkt för att ta upp några av de relaterade tekniska utmaningar inom experimentell och teoretisk neurovetenskap, såsom design av neurala gränssnitt för både inspelning och stimulering, metoder för signal- och bildbehandling, samt modellering av hjärnsignaler.

Tid: 12.15-13
Plats: E:1406, E-huset, LTH