lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

LABIB seminarie: En ny metod för diagnos av kronisk obstruktiv lungsjukdom - 
mätning av luftvägsdimensioner med hjälp av nanoaerosol

2014-05-28

Jakob Löndahl, Ergonomi och Aerosolteknologi, LTH

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den tredje vanligaste dödsorsaken globalt och dess utbredning ökar. Samhällets kostnader för KOL beräknas i Sverige till nästan 10 miljarder kronor om året (inom EU ca 50 miljarder Euro).

Även i rika länder med ett väl fungerande sjukvårdssystem är KOL till stor del ett dolt problem. Detta beror bland annat på att sjukdomen kan fortskrida långt utan att ge avvikande värden med allmänt tillgängliga diagnostiska metoder.

Vi har tagit fram en helt ny metod för diagnos av lungsjukdom baserat på upptaget av inhalerad nanoaerosol: Airspace Dimension Test (ADT).

Vid de patientstudier som gjorts hittills visar ADT tydliga skillnader mellan individer med olika typ av lungproblematik. Metoden har förhållandevis hög reproducerbarhet: variationskoefficient vid upprepade mätningar <1 % att jämföra med typiskt <10% för andra lungdiagnostiska metoder. Men viktigast av allt, ADT tycks känslig för tidiga stadier av lungsjukdom. Ju tidigare sjukdom kan identifieras desto större chans att bromsa förloppet innan tillståndet blivit livshotande.

Jämfört med befintliga diagnostiska metoder som ger motsvarande information om lungvävnaden är ADT avsevärt billigare, snabbare, enklare och innebär dessutom ingen risk för patienten som vid lungröntgen.

Tid: 12.15-13

Plats: E:A, E-huset, LTH