lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

LABIB seminarie: Mikrofluidik för framtidens proteinanalys

2014-02-27

Simon Ekström, Biomedicinsk teknik LTH

Proteinanalys får allt större betydelse inom dagens medicinska forskning. Det är ett omfattande detektivarbete, då proteinuttrycket ändras från tid till annan och i samband med sjukdom. Det är viktigt att veta vilka proteiner som uttrycks vid olika tillfällen. Sådan information kan både användas diagnostiskt och ge oss ledtrådar till de molekylära mekanismer som ligger bakom utveckling av vissa sjukdomar. Miniatyriserade tekniker anses vara en mycket lovande väg för att utveckla nya diagnostiska redskap inom proteinanalys. En allt bredare samsyn råder idag kring det faktum att morgondagens diagnostiska system förmodligen kommer grundas multifaktoriella analyser och inte som traditionellt varit att endast en eller ett fåtal parametrar är vägledande i beslut om sjukdomsbehandling. I det perspektivet växer nu snabbt nya analytiska mikrotekniker fram som möjliggör analys av små provvolymer och flera analyter samtidigt. Detta lunchseminarium kommer att diskutera lite av utmaningarna inom protein analys och ge exempel på hur vi i vår forskning försöker ta fram mikrofluidik teknologi som kan leda till förbättrad protein analys och diagnostik.

Tid: 12.15-13.00
Plats: E:1406, E-huset, LTH