lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

LABIB seminarie: Medicinsk optisk spektroskopi och nanopartikelbaserad medicinsk avbildning

2014-01-29

Can Xu, Atomfysik LTH

Optiska verktyg är av stort intresse inom medicin på grund av dess intrinsiska egenskaper. Ljusets växelverkan med materia kan utnyttjas för att erhålla kemisk information om vävnad och molekyler, dessutom kan optiska metoder användas för att erhålla avbildningar av strukturer i olika vävnadstyper. Denna presentation kommer att introducera optiska metoders roll inom medicin och exemplifiera denna med två tillämpningar. Den första tillämpningen relaterar till avbildning av fluorescerande kontrastmedel där fokus ligger på användningen av uppkonverterande nanopartiklar. Dessa partiklar har ett antal intressanta optiska egenskaper som på många sätt är unika jämfört med konventionella kontrastmedel som används idag. Den andra tillämpningen behandlar diffus optisk spektroskopi och har som mål att utveckla en teknik för diagnostik av ögoncancer-sjukdomar. En stark motivation till denna specifika tillämpning är optiska metoders icke-invasiva natur samt dess förmåga att kunna erhålla kemisk information.

Tid: 12.15-13.00
Plats: E:1406, E-huset, LTH