lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2017-08-17

Thesis seminar: Electrical measurments in microfluidic systems

On Wdnesday, August 30th at 14:15, Emma Thomée will present her master’s thesis “Development of microelectrodes for electrical measurements in a microfluidic system” Examiner: Maria

[...]

2017-08-17

Thesis seminar: Blood-brain barrier modelling in microfluidic chip

On Wednesday, August 30th at 13:15 in E:1328, Michaela Hällevall will present her master’s thesis “The influence of

[...]

2017-08-17

Thesis seminar: CBM based service indicator for UFD replacements

Victor Lundqvist and Johan Åkesson will present their master thesi:  "Development of a CBM based service

[...]

2017-06-28

Josefin Starkhammar and Maria Antfolk receives travel grant from Knut and Alice Wallenberg Foundation

The grant will finance travels to work meetings with research collaborators at the National Marine Mammal Foundation in

[...]