lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2019-01-30

Julia Alsved's Master’s thesis Thursday 31/1 08:30, E1328

Julia Alsved will present her Master’s thesis Plasma generation and white blood cell separation from whole blood using

[...]

2019-01-22

Student internship presentations jan 22-23

This week, there will be three presentations from students who have taken the course "Ingenjörsinriktad

[...]

2019-01-15

Isabella Glimskog's course concluding seminar

Welcome to Isabella Glimskog's course concluding seminar in the practical course "Engineering training course,

[...]