lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2017-03-17

Thesis seminar: FEM study of artery plaque

Paul Lidgård will present his Master´s thesis tomorrow, Friday 17th of March, at 10.30 in E:1328. The title is "Atherosclerosis, A finite element study of plaque distribution and

[...]

2017-02-02

Thesis seminar: Feedback system for hand prostheses

Alexander Jordansson & Nima Haji Sheykhi will present their master’s thesis "Development of a sensory

[...]

2017-02-01

Thesis seminar: Visual feedback to sonar clicks

Fredrik Mårtensson will present his masters thesis: "Visual feedback to sonar clicks" on Wednesday 1

[...]

2017-01-20

Thesis seminar: Hand prosthesis control

Viktor Löfving will present his Master's thesis "Robust control of hand prosthesis using electromyogram,

[...]