lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2017-05-12

Dissertation - John Albinsson

On the 12th of May, John Albinsson will present his thesis:  "Advancements of 2D speckle tracking of arterial wall movements" The presentation is open to the public and

[...]

2017-04-18

Thesis nailing: 2D speckle tracking in ultrasound images

On Tuesday the 18th of April, John Albinsson will nail his thesis: "Advancements of 2D speckle tracking of

[...]

2017-04-12

BME receives 4 million SEK from the Swedish Foundation for Strategic Research

Per Augustsson recieves the Ingvar Carlsson Award for promising young scientists. The project will develop acoustic

[...]

2017-04-05

Paper-microfluidics with Prof. Sabeth Verpoorte

Professor Sabeth Veroorte from University of Groenigen is visiting BME next week. If you want to listen to her lecture

[...]