lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2018-08-24

Dissertation: Anna Fornell - Acoustic manipulation of cells and microbeads in droplet microfluidics

Anna Fornell is defending her thesis "Acoustic manipulation of cells and microbeads in droplet microfluidics” on Friday 24 August. The defence will take place in E:1406 in the

[...]

2018-08-17

Dissertation postponed

The dissertation of Sebastian Bidhult that was scheduled for this Friday is moved to next Friday, September 21 at 13.00

[...]

2018-06-13

Thesis seminar: The modeling of drug-induced changes in ion channel kinetics and firing properties in fast-spiking interneurons

On Wednesday Alexander Chalin will present his master thesis project entitled ”The modeling of drug-induced changes

[...]

2018-06-08

Thesis seminar: Functional analysis of cultured retinal cells

On Friday, June 8, at 10:30, Therese Olsson will present her Master thesis project entitled "Functional

[...]