lu.se

Kommunikationsteknikportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalender

Här hittar du samlade händelser framöver inom LTHs tekniska och naturvetenskapliga områden, många med bäring på kommunikationsteknik. Till höger har du direktlänk till kalendern för Elektro- och Informationsteknik.

Kalendarium för kommunikationsteknik

Disputation i Trafik och väg

Disputation

Tid: 2017-10-13 10:15
Plats:Sal E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lunds Tekniska Högskola.
Kontakt:


Michael Johansson försvarar sin avhandling i trafik och väg med titeln "Hållbar mobilitet - Miljöstrategiska effekter på grönytor och ekosystemtjänster i samband med urbana förtätningsprocesser". Opponent är professor Ulf Ranhagen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Disputationer

Följande disputationer är på gång:

 

27 Nov: Iman Vakili. Opponent: Prof. Andrea Neto