lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Syror och baser

Ett viktigt specialfall av kemisk jämvikt. Så viktigt att det fått en egen rubrik.

Följande dokument finns att ladda ner:

Syror och baserSyror och baser 
      Kortfattad beskrivning av begreppet syror och baser.
      Exempel och lösningar ingår