lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stökiometri

Stökiometriska beräkningar hjälper dig att få reda på hur mycket av ett ämne som bildas eller förbrukas vid en kemisk reaktion.

Följande dokument finns att ladda ner:

StökiometriStökiometri  
      Kortfattad beskrivning av stökiometriska beräkningar.
      Innehåller exempel med lösningar