lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Redoxreaktioner

Reduktion/oxidationsreaktioner eller redoxreaktioner kallas även elektronöverföringsreaktioner. Vi tittar lite på vad som kännetecknar redoxreaktioner och vi går genom två olika metoder att balansera redoxformler. Vi introducerar även begreppet oxidationstal som hjälper oss vid formelskrivningen.

Följande dokument finns att ladda ner:

Oxidationstal Oxidationstal 
      Vad är oxidationstal och hur bestämmer vi dem.

Balanserar redoxformler Balanserar redoxformler 
      Körschema för hur man balanserar redoxformler för
      både elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden

Redoxformler Redoxformler 
      Redoxformler att balansera.
      Fullständiga lösningar och exempel från båda metoderna.