lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Periodiska systemet

Periodiska systemet är ett sätt att presentera samtliga grundämnen så att deras inbördes förhållande och egenskaper görs tydligare. Även trender när det gäller egenskaper görs tydliga av ämnenas placering i periodiska systemet.

Följande dokument finns att ladda ner:

Periodiska Systemet  Periodiska Systemet  
      Förtydligande kring periodiska systemets uppbyggnad

Grundämnen  Grundämnen   
      Grundämnenas sv. och eng. namn/beteckning/molmassa

Elementen Elementen   
      De sv. och eng. namnen hittar du även i formelsamlingen