lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Gaslagar

Gaslagarna beskriver vad som händer när gasformiga ämnen deltar i en kemisk reaktion.  

Följande dokument finns att ladda ner:

GaslagarGaslagar 
      Kortfattad beskrivning av några gaslagar (exempel och lösningar ingår).