Var vänlig att observera att programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Tidpunkt
(vid start december)

År

Tema

Innehåll

Gäster/medarrangör

Hemuppgift

December

0

Kick-off (två dagar)

Populärvetenskaplig presentation av alla deltagare. Gruppövningar – vem är jag?
Förväntningar på programmet.

 

Populärvetenskaplig presentation

Januari

1

Mitt LU

Organisationen, vem gör vad, vem kan jag få hjälp av, myndighetsutövning, karriärvägar, anställningsförhållanden, förväntningar på BUL, kompetensutvecklingsplan.

Någon från LU:s ledning Förvaltningen, kansli Personalavdelningen

Personlig kompetensutvecklingsplan

Februari

1

Forskarrollen

Vad är kvalitet, forskningsfinansiering (nationell och EU), CV, bedömning av
ansökningar.

Forskningsservice Finansiärer (VR, FORMAS)
Erfarna bedömare

CV-profil i Prisma, och/eller ta med tvåsidigt utkast på forskningsplan att
diskutera

April

1

Ledarskap 1 – att bygga en grupp

Ledning av kunskapsorganisationer,
personlighetsmodeller, rekrytering. ”Den osynliga forskargruppen”.

Personalavdelningen Forskargruppsledare

Vetenskapligt baserad självskattning

Juni

1

Ledarskap 2 – konflikthantering

Konflikthanteringsmodeller, svåra samtal, psykosocial miljö.
Stresshantering.

Arbetsmiljösamordnare. Extern konsult.

Beskriv en konfliktsituation du upplevt som doktorand, postdok eller
som ledare att diskutera i små grupper

September

1

Lärarrollen

Högskolelag och högskoleförordning, kursansvar, CEQ, pedagogisk meritering,
LTH:s årscykel.

Genombrottet, Programservice,
Kvalitetsavdelningen

 

Oktober

1

Andra forskningsmiljöer

DTU – strategier, förutsättningar, karriärvägar. ”Skuggning” av ung forskare på DTU.
2 dagar.

DTU

Planering och genomförande av endagsbesök, presentation.

November

1

Etik och redlighet

Regler och riktlinjer, etikprövning, ansvar inom gruppen, hur skapar man en kultur runt etik,
disciplinärenden, akademisk frihet.

Etikprovningsnämnden Disciplinnämnden

Case

December

1

Universitetet i samhället.
Mitt LTH.

Tredje uppgiften, samverkan, innovation. Möte med LTH:s ledning.
Uppstart av mentorsprogram.

LTH:s ledning

Frågor till LTH:s ledning

Maj

2

Kommunikation Reflektion

Mediaträning.
Reflektion inom gruppen.

Extern konsult Informations- och
kommunikationsavdelningen

Skriv ett pressmeddelande om din senaste forskning

December

2

Reflektion.

Behovsanpassat och organiserat av deltagarna.