LTH Career Academy

LTHs Rektor har beslutat att inrätta ett program for nyanställda biträdande universitetslektorer vid LTH. I LTH Career Academy ska anställda biträdande lektorer ges möjlighet att delta i kurser och nätverk, som utgör ett stöd inför befordran till universitetslektor. LTH Career Academy ska också ge en god grund inför en fortsatt akademisk karriär.

Upplägg

 1. Ettårig seminarieserie med gäster och deltagarundervisning: preliminärt program ->
 2. Mentorsprogram: Individuellt stöd och självreflektion
 3. Högskolepedagogisk fördjupning – tre veckor med följande teman:
  • Teori för lärande
  • Kursansvar
  • Pedagogisk utveckling som social process
 4. Docentkurs – tre veckor med följande teman:
  • Handledning
  • Examination
 5. Ledarskap – individuellt anpassad inom Ledartrappan samt UGL:
  • Gruppers utveckling och mognad
  • Personligt ledarskap

LTH Career Academy

Ska attrahera de främsta talangerna och säkerställa briljans inom akademin.

Är en satsning på att utveckla ledarskapet och ge tryggare karriärvägar för biträdande universitetslektorer.

Erbjuder ett samlat fyraårigt karriärprogram med fokus på pedagogik, nätverk, personlig utveckling och ledarskap.