lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

kursbeskrivning

Patientsäkerhet (TFRF45), 7.5 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Gymnasieutbildning inom hälso- och sjukvård eller högskoleexamen inom vårdsektorn, psykologexamen alternativt kvalificerad yrkesutbildning/administrativ eller teknisk utbildning inriktad mot arbete inom hälso- och sjukvå

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2017
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2017-09-18 - 2018-03-02
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

  • Anmälan senast 2017-04-18

Tillbaka till kurslistan