lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

kursbeskrivning

Visuella tekniker (TFRD05), 7.5 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Grundläggande behörighet.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2017
  • Halvfart
  • Kursperiod 2017-09-19 - 2017-12-19
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

  • Anmälan senast 2017-04-18

Tillbaka till kurslistan