lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

kursbeskrivning

E-miljöpsykologi (TFRG30), 15 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Grundläggande samt examen på grundnivå om minst 180 hp.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2017
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2017-09-04 - 2018-06-03
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

  • Anmälan senast 2017-04-18

Tillbaka till kurslistan