lu.se

Bioraffinaderiportalen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förbehandling

Biomassaråvara består av ett stort antal föreningar – både små molekyler och stora (makro)molekyler. De huvudsakliga makromolekylerna är cellulosa och hemicellulosa samt lignin, men lipider kan också vara en betydande fraktion. De två förstnämnda föreningarna är kolhydrater (på olika sätt modifierade i hemicellulosan) medan ligninet är en makromolekyl som består av korta aromater. När biomassan skall användas som kemisk råvara är det i allmänhet önskvärt att separera huvudkomponenterna i biomassan innan vidare förädling. Det görs genom s.k. förbehandling. Efter förbehandlingen kan biomassan separeras i olika fraktioner. Olika råvaror ger upphov till olika möjliga fraktioner av förbehandlad råvara vilka kan vara exempelvis lignin, hemicellulosa, socker, vegetabiliska oljor. Dessutom är ofta makromolekylerna mer tillgängliga för enzymatisk behandling efter förbehandling genom att ytstrukturen har förändrats. Därigenom kan enzymer komma åt att modifiera strukturen eller hydrolysera polymerer till kortare fragment – t.ex. enkla sockermolekyler. 

Nedanstående forskare från Lunds Universitets arbetar inom detta område:

 

Ola Wallberg

Institutionen för Kemiteknik


 
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/pdu/

E-post: ola.wallberg@chemeng.lth.se

 

Sidansvarig: