lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

kursbeskrivning

Grundläggande acceleratorteknik (TFRG35), 3 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

General and Basic courses in one- and several variable calculus and in linear algebra. Basic course in physics and mechanics. Basic course with some electromagnetic theory.

Anmälningsuppgifter

  • Helfart
  • Kursperiod 2017-08-14 - 2017-08-22
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

  • Anmälan senast 2017-03-15

Tillbaka till kurslistan