lu.se

Programvaruportalen LUCAS

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programvaruteknik

Programvaruteknik handlar om hela området programmering. Från konstruktion av programspråk, hur program analyseras, översätts och slutligen exekveras på en dator, till hur man programmerar, d v s använder programspråk för att konstruera program som löser ett problem. Forskningen är särskilt inriktad mot objektorienterade programspråk, inkrementella tekniker och konstruktion av programmeringsomgivningar i vid mening.

Mer information

Mer information på engelska på forskargruppens sidor:

http://cs.lth.se/english/sde/

Kontaktperson

Boris Magnusson

Telefon: 046-222 80 44

E-post: Boris.Magnusson@cs.lth.se

Hemsida