lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2015-06-05

International Symposium on Ultrasound Imaging and Therapy

Segerfalksalen, BMC, Lund, 9.00-12.00

[...]

2015-04-08

New thesis projects in microfluidics and image processing available

The following proposed master’s thesis subjects are all related to a research program where we will measure the

[...]

2014-10-29

LABIB seminarie: På spår efter den neurala koden för våra rörelser

Ulrike Richter, Integrativ neurofysiologi, Medicinska fakulteten

[...]

2014-09-24

LABIB seminarie: Micro and nanofluidics for biomedical applications

Jonas Tegenfeldt, Solid State Physics, Lund University

[...]