lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2015-09-04

Women bring more women into research

High demands in research and at home is the reality for many female researchers. More role models, greater awareness and dedicated efforts towards change can be a part of the solution. Read

[...]

2015-09-04

Presentation of Bachelor's thesis

Malcolm Horal will present his BSc thesis on Friday September 11th, at 10.15 in BMC I1345. "3D printing of

[...]

2015-06-30

Juan Pablo Martínez, Zaragoza

Juan Pablo Martínez Cortés, professor at the University of Zaragoza in Spain, is currently visiting the group in

[...]

2015-06-25

BME in Science Slam at Almedalen

Marc Isaksson will hold the BME flag high when competing in the Almedalen Science Slam on the 30 June. In his Master's

[...]