lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2016-05-28

Dr Augustsson published in Nature Communications

Dr Per Augustsson at BME has developed a new method for separating and analyzing cells based on their unique acoustic properties. He did this during his international post-doc at

[...]

2016-05-28

Dr Antfolk was rewarded a scholarship from Hans Werthén foundation

The Hans Werthén foundation has decided to reward Dr Maria Antfolk with a scholarship of 100 000 kr that will be used

[...]

2016-05-09

Dr Tenje part of medical engineering commision

Dr Maria Tenje has been invited to join the medical engineering commision (NT-19) of Vetenskapsrådet, VR for this

[...]

2016-04-29

Ultrasound research featured in Ny Teknik

Swedish technology and engineering magazine has featured Tobias Erlöv (PhD) and his colleagues and their research on

[...]