lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2016-06-21

Thesis seminar: Acoustophoretic separation of cardiomyocytes

On Thuesday 21st at 14.00, in the meeting room at BMC D13, Sara Thuresson will defend her bachelor thesis. Sara has been working on using acoustophoresis to separate cardiomyocytes from

[...]

2016-06-20

Thesis presentation: Enhanced display of digital pathology images

John heerfordt Sjökvist will present his Master's thesis titled: "Enhanced Display of Mitoses in

[...]

2016-06-17

Thesis seminar: Data collection using genetic algorithms

Alexander Tallroth and Max Ålander, both from the medical engineering programme, will present their Master's thesis:

[...]

2016-06-16

Thesis seminar: Measurement errors in near-field scanner

Klas Damberg will present his thesis: Simulation and compensation of measurement errors in a spherical near-field

[...]