lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursbeskrivning

Förbättrings- och förnyelsekunskap i vården (TFRG20), 7.5 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Kandidatexamen med inriktning mot arbete inom hälso- och sjukvård eller kandidatexamen samt minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn eller minst 180 hp avslutade kurser på läk

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2015
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2015-08-31 - 2016-01-17
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

  • Anmälan senast 2015-04-15

Tillbaka till kurslistan