lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Kursbeskrivning

Förbättrings- och förnyelsekunskap i vården (TFRG20), 7.5 hp

Syftet med kursen är att tillgodose hälso- och sjukvårdssektorns ökande behov av personer med kunskap om och färdighet i att leda och utveckla hälso- och sjukvårdsrelaterade verksamheter.

Kursen bygger på tvärdisciplinär arena som ger deltagarna möjlighet att på ett integrerat sätt studera managementkoncept, ledarskapsfrågor, processutveckling och ledning, strategi, teknologi och innovation gemensamt i hälso- och sjukvårdskontexten. Såväl yrkesverksamma som studenter välkomnas att söka.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Kandidatexamen med inriktning mot arbete inom hälso- och sjukvård eller kandidatexamen samt minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn eller minst 180 hp avslutade kurser på läk

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2012
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2012-09-03 - 2012-12-30
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg 20 %, högskoleprov 10 %, akademiska meriter 70 %.

  • Anmälan senast 2012-04-16

Tillbaka till kurslistan