lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Filip Petersson, Elektrisk mätteknik, LTH disputation 11 maj, 2007

Filip Petersson presenterar sin avhandling On acoustic particle and cell manipulation in microfluidic systems

Fakultetens opponent: Dr Martyn Hill, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering Sciences, University of Southampton, Uni

Tid: 11 maj 2007, kl. 10.15
Plats: Lunds Tekniska Högskola LTH, E-huset, Ole Römers väg 3, Sal E:1406, Lund

Filip Peterssson, Elektrisk mätteknik, LTH disputation 11 maj 2007 Abstrakt