lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kommunikation

Avdelningen för kommunikation och samverkan har i uppdrag att arbeta med marknadsföring och intern och extern kommunikation på LTH. Prioriterade områden är studentrekrytering, LTH:s hemsidor, press- och medierelationer, forskningskommunikation, LTH-nytt och LUM samt LTH:s informationsdisk på Studiecentrum. Vi finns också tillgängliga som resurs och bollplank i kommunikationsfrågor för LTH:s ledning och medarbetare.

Verksamheten ska stödja LTHs övergripande vision och verksamhetsidé.

Studentrekrytering

Studentrekrytering handlar om att på olika sätt nå ut och väcka intresse för LTH:s utbildningar hos potentiella studenter. Utgångspunkten för rekryteringsarbetet är kunskap om målgruppens behov, värderingar och mötesplatser. Potentiella studenter är ungdomar med vitt skilda erfarenheter men med ett gemensamt intresse för LTHs utbildningar, därför finns breddad rekrytering med i all planering av rekryteringsinsatser.

Varje år genomför en mängd olika aktiviteter och för att både på kort och lång sikt rekrytera studenter. Allt från stora utbildningsmässor till Inspirationsdagar på Lunds universitet. 

Kontakt: Hanna Nilvall046 - 222 33 08

Rådgivning

Vi erbjuder LTH-anställda kommunikationsrådgivning av både strategisk och operativ karaktär. Det kan handla om att ge input kring framtagandet av en kommunikationsplan för ett forskningsprojekt, erbjuda workshop kring budskap, profilering och mediehantering, att förutsättningslöst diskutera ett ”knivigt” medieärende, kanalstrategier för intern och extern kommunikation med mera. 

Kontakt: Kristina Lindgärde 046-2220769

Annons och trycksaksproduktion

Marknadsföringsmaterial både digitalt och på papper är en viktig del i studentrekryteringen. Vi koordinerar alla annonskampanjer och alla trycksaker som handlar om LTH:s utbildningar och som vänder sig till potentiella studenter. 

Vi producerar bland annat utbildningskatalogen, kompetensprofiler till program och introduktionsmaterial. Vi hjälper också till med att ta fram annat material som till exempel faktabroschyrer, informationsfoldrar, vykort och LTHs verksamhetsberättelse. 

Annonsförsäljare kontaktar ofta flera personer inom LTH gällande sina kampanjer. Hänvisa dem till oss om du är osäker på hur du skall hantera deras frågor och erbjudanden.

Kontakt: Johanne Elde, 046 - 222 37 19

Nyheter och media

Att diskutera och nå ut med forskningsresultat i media kan ibland behövas för att höja nivån på det offentliga samtalet. Men oftast måste budskapet filas till rejält innan det är mottagligt för landets stressade redaktioner. 

Som LTH-anställd får du gärna kontakta oss du har en bra nyhet eller vill kommunicera med  media. Vi diskuterar nyhetsvärdering, skriver pressmeddelanden, redigerar debattartiklar, skickar informationen via de rätta kanalerna, initierar/bistår vid nyhetsseminarier etc.  Vi erbjuder även kommunikationsträning, kurser i medierelationer och medieträning.  

Kontakt: Kristina Lindgärde, 046-2220769 , fler kontaktuppgifter

LTH-nytt

LTH-nytt är LTH:s tidskrift och riktar sig till studenter, medarbetare och andra intresserade. LTH-nytt tar upp stort som smått vid LTH, gör nedslag i forskningens och teknikens värld och söker även upp tidigare studenter i de miljöer där de i dag lever och verkar.

Kontakt: Tiina Meri046 - 222 70 86

Läs LTH-nytt

Webb

Avdelningen för kommunikation och samverkan utvecklar och underhåller LTH:s gemensamma sidor. Vi har ett samordningsansvar för LTHs webbplatser. En viktig del i detta uppdrag är att stödja verksamheten i deras arbete att utveckla sina webbplatser, starta konton, att hålla utbildningar och hjälpa till med att skapa användarvänliga hemsidor.

Kontakt: Yens Wahlgren, 046-222 31 49

Mer om webb, typo3 och sociala medier

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning, utvärdering och uppföljning är självklar del i vårt löpande arbete. Dels gör vi egna undersökningar och dels sammanställer och analyserar vi information från olika undersökning, utvärderingar, rankingar och trendrapporter.

Omvärldsbevakning

Forskningskommunikation

Många forskare deltar i olika slags arrangemang med allmänhet och bredare intressegrupper. Kontakta gärna oss om du vill ha råd och input.

Under åren har även vi på kommunikationsavdelningen arrangerat olika slags publika möten och "events" med syfte att kommunicera universitetets forskning.

För närvarande arrangerar vi LTH:s del på Kulturnatten i september varje år - hör gärna av dig om du vill vara med eller har förslag!

Är du forskare och vill veta hur man skriver "så att folk förstår"?. Klicka här för tips!

Kontakt: Kristina Lindgärde046-222 07 69