lu.se

Bioraffinaderiportalen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bioekonomi

Sverige har mycket goda förutsättningar såväl teknisk som naturresursmässigt för att skapa en konkurrenskraftig bioekonomi med komplexa bioraffinaderier och annan produktion av gröna kemikalier. Det finns dock många andra viktiga aspekter som påverkar hur utvecklingen av bioekonomi kommer att bli. Dessa kan vara politiska beslut och styrmedel, företagskulturer, forskningsklimat, förmåga och förutsättningar att skapa innovationer och samarbeten mellan olika konstellationer av personer från företag och akademi etc. Nedan finner du några av Lunds Universitets forskare, deras avdelningar och inriktning inom dessa forskningsområden:

Lars Coenen

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE)

Jag är innovationsforskare med inriktning mot hållbar innovation och transitions. I min forskning undersöker jag inverkan av etablerade och framväxande industrier, institutionella förutsättningar samt regionala kontexter i en övergång till bioraffinaderier och biodrivmedel.

Hemsida: http://wordpress.circle.lu.se.webbhotell.ldc.lu.se/staff/lars.coenen
E-post:
lars.coenen@circle.lu.se

 

Teis Hansen

Department of Human Geography,
Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE)

Teis work on the geography of sustainability transitions, including the relation between regional development and the bioeconomy. An example is the role that the regional context plays for the development of integrated biorefineries.

Hemsida: http://keg.lu.se/teis-hansen
E-post:
teis.hansen@keg.lu.se

 

Kes McCormick

Internationella Miljöinstitutet

Kes McCormick har en vetenskaplig bakgrund inom såväl statskunskap som miljövetenskap och arbetar med frågor där forskning, utbildning, kommunikation och innovation kombineras. I vid bemärkelse handlar det om frågor som rör kombinationen av politisk styrning och miljömässig hållbarhet. Mer specifikt har Kes särskilt studerat de faktorer som kan vara politiska beslut, specifika aktiviteter eller andra händelser och strukturerer som har en starkt drivande eller negativ effekt på hur ett samhälle lyckas implementera en bioekonomi och bioenergi.

Hemsida: http://www.iiiee.lu.se
E-post: kes.mccormick@iiiee.lu.se

 

Sidansvarig: