lu.se

Bioraffinaderiportalen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Separationsteknik

 Oavsett hur man designar sin process från råvara till färdig produkt behöver man kunna separera olika komponenter i biomassan under processens gång. Olika tekniker kan användas redan under förbehandling av råvaran och vidare genom omvandlingstegen, ända fram till den fas då man upprenar slutprodukten i reaktionsvätskan, sk. ”downstream processing”. Utöver att separationer behövs för att koncentrera och rena den huvudsakliga målprodukten kan det finnas värdefulla biprodukter som kan tas till vara och säljas, eller användas i andra bioprocesser. Nedan finner du några av Lunds universitets forskare som arbetar med olika separationstekniker som kan användas inom olika bioprocesser för produktion av biobaserade kemikalier, material och energibärare:

 

 

 

Prof. Charlotta Turner

Kemiska Institutionen, Centrum för Analys och Syntes (CAS)

Charlotta Turners forskning handlar om hur man kan ersätta organiska lösningsmedel med superkritisk koldioxid och trycksatt hett vatten i separationsprocesser som extraktion, kromatografi och kristallisation. Turners forskargrupp Green Technology Group bedriver också forskning inom avancerad analytisk kemi.

Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/research/green-technology-group

E-post: Charlotta.Turner@chem.lu.se

 

 

Prof. Ann-Sofi Jönsson

Institutionen för Kemiteknik

Ann-Sofi Jönsson har mer än trettio års erfarenhet av membranprocesser. Membranprocesser förutses bli nyckelkomponenter i bioprocesser där de exempelvis kan användas för cellavskiljning och fraktionering av proteiner och för att isolera hemicellulosa och lignin

Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/DisplayHomePage.jsp?UserID=Ann-SofiJ
E-post: ann-sofi.jonsson@chemeng.lth.se

 

Sidansvarig: