lu.se

Bioraffinaderiportalen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Materialvetenskap

På Lunds Universitet finns det mycket forskning som rör materialutveckling och utveckling av polymerer. Inte minst har uppbyggnaden av ESS och MaxLabIV gett dessa forskningområden nya intressanta möjligheter för att studera strukturer och egenskaper. Lunds Universitets forskare inom dessa områden är väl presenterade på unversitets materialportal Material@LU.

 

 

Sidansvarig: