lu.se

Bioraffinaderiportalen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Biomassa

Att göra kemikalier och material av biomassa istället för fossil råvara är långt mer komplext. Biomassan innehåller i sig många ämnen och för att kunna använda den på ett optimalt sätt behöver man analysera dess sammansättning och fraktionera den. Biomassan kan dessutom komma från många olika källor, exempelvis som odlad råvara eller som avfall från jordbruk och skogsindustrin. Den kan även vara sidoströmmar från livsmedelsindustrin, hushållsavfall, slakteriavfall m.m.

Växtgenomik handlar om att kartlägga växters genom. Kunskapen kan bland annat användas för att finna de arter som har bäst förutsättningar för att odlas inom givna förutsättningar eller att finna arter som innehåller stora mängder av önskade ämnen (exempelvis ett högre sockerinnehåll). Nedan finner du forskare på Lunds Universitets  inom detta område:

 

Leif Bülow

Tillämpad Biokemi
 
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/

E-post: leif.bulow@tbiokem.lth.se

 

Sidansvarig: