lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

WAFO - matlabpaket med marina tillämpningar

WAFO: Beräkning och simulering med marina tillämpningar

WAFO är ett fritt programpaket med MATLAB-rutiner för statistisk analys, Monte Carlo-simulering och avancerade beräkningar i stokastiska modeller speciellt med tanke på marina och andra tillämpningar inom riskanalys, bland annat med hjälp av statistisk extremvärdesanalys. Det är ett speciellt effektivt redskap vid Monte Carlo-simuleringar av stokastiska processer . Programpaketet kan laddas ner från webbsidan.

 

Mer information

Kontakt
Georg Lindgren, Georg.Lindgren@matstat.lu.se
Finn Lindgren, Finn.Lindgren@matstat.lu.se
Igor Rychlik, Rychlik@maths.lth.se
Jörg Wegener, Jorg.Wegener@matstat.lu.se 

Finansiär
Stiftelsen för strategisk forskning
EU FP6

Projektwebb
WAFO  

Relaterat
Matematisk statistik