lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Undervattenskartering

Kartor över havsbotten

Sedan 80-talets mitt arbetar vi på Teknisk geologi LTH med att framställa kartor över havsbotten. Här koncentrerar vi oss på metod- och teknikutveckling för arbeten på relativt små djup. Detta av flera skäl. Dels är detta område av havet utsatt för ett hårt tryck, både från kusten och människorna där, dels är teknikområdet tyvärr lite försummat.

Vi arbetar ofta och gärna tillsammans med andra organisationer, företag och forskningsinstitutioner, i både kortare och längre projekt som kan handla om kartering, utveckling av metoder och utrustning eller utredningar.

Det vi vill göra i dessa projekt är att utveckla teknik och metoder både för datainsamling och efterbearbetning. Tekniken som sådan är neutral och kan användas i många sammanhang. En släpvideoutrustning kan t.ex. användas för att göra kartor över bottenvegetation, för att leta vrak eller för att finna en ledning på botten, samma resonemang gäller för de flesta andra metoder.

För att det skall bli rationellt att arbeta tycker vi också att man skall ha flera metoder i arbete samtidigt, och man skall veta var man är – både över och under vattenytan. Detta gör att vi arbetar med systemintegration (både hård-och mjukvara), tillämpning av satellitpositionering osv.

Mer information

Kontakta
Peter Jonsson, Peter.Jonsson@tg.lth.se 
Kjell Andersson, Kjell.Andersson@tg.lth.se 

Relaterat
Teknisk geologi