lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

System för undervattensvideo

Undervattensvideo

Video som undersökningsmetod har funnits i bruk sedan 1950-talet. Det är dock först under de senaste 5-10 åren metoden blivit så pass lättanvänd och kostnadseffektiv att den fått stor spridning.

Vid Teknisk geologi LTH har vi sedan 10-15 år utvecklat fältsystem och tolkningshjälpmedel för undervattensvideo. De första systemen byggde på analog inspelning på bandkassetter, de senaste använder inspelning direkt på hårddisk. Idag integreras bilderna på video med andra data som samlas in i fält, t.ex. GPS för position, djup från ekolod och tryckgivare, konduktivitet, temperatur osv, och tolkningen sker på dator med egenutvecklade program med koppling till GIS, kalkylprogram etc.

Ett system för inspelning av video med 5 Mpixel bildstorlek och 12-15 bilder per sekund är under utveckling (våren 2009).

Mer information

Kontakta
Peter Jonsson, Peter.Jonsson@tg.lth.se

Relaterat
Teknisk geologi