lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Spatio-temporal statistisk modellering

Spatio-temporal statistisk modellering

Spatio-temporal statistisk modellering handlar om att beskriva och analysera stora system som förändras med tiden och med starka samband mellan olika geografiska områden. Klimatförändring och dess påverkan på väder och växtlighet är ett bra exempel på ett sådant system där vi samarbetar statistiker vid University of Washington i Seattle, och med National Center for Atmospheric research, NCAR, i Boulder, Colorado. Detta samarbete stöds av STINT.

Teman om spatio-temporala modeller är dels tillämpningsinriktade, som "Miljöeffekter och miljökonsekvenser" och "Stokastiska modeller för marin säkerhet", dels grundläggande "Generella modeller och tekniker". Två exempel visar samspelet mellan teorin och tillämpningen.

Miljö- och klimatforskning bygger på mätningar av faktiska förhållanden och på teoretiska modeller om sammanhang mellan olika faktorer och deras inbördes påverkan i systemen. Alla dessa system är utsatta för slumpvis variation, och det behövs en statistisk modell som knyter samman de teoretiska sambanden med mätningar från olika källor.

Marin säkerhet bygger på långvarig erfarenhet och noggranna studier av vad fartyg utsätts för på olika havsrutter. Sannolikheter spelar en viktig roll när man talar om "hundraårsvågen" eller "tusenårsstormen". Det är ett spatial-temporalt problem att översätta kontinuerliga mätningar av havsvågor vid en stationär oljeplattform eller från en satellit längs en bana kring jorden, till de påfrestningar ett fartyg kan utsättas för på sin rutt över Atlanten. 
                   

Mer information

Kontakt
Krzysztof Podgorski, Krzysztof.Podgorski@matstat.lu.se
Ulla Holst, Ulla.Holst@matstat.lu.se
Finn Lindgren, Finn.Lindgren@matstat.lu.se
David Bolin, David.Bolin@matstat.lu.se
Johan Lindström, Johan.Lindstrom@matstat.lu.se 
Jörg Wegener, Jorg.Wegener@matstat.lu.se

Finansiärer
Stiftelsen för Strategisk Forskning
LTH
EU FP6
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Relaterat
Matematisk statistik