lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

SEAMOCS

SEAMOCS – Applied stochastic models for ocean engineering, climate and safe transportation

SEAMOCS är ett europeiskt Marie Curie-nätverk med forskarstuderande och PostDoc och dess idé är att kombinera statistik med marin teknik, väder, klimat och marin säkerhet. Här samarbetar vi med SMHI i Norrköping för att förbättra korttidsprognoser för marint väder, bland annat för att kunna förutsäga extrema vädersituationer. Ett annat tema för SEAMOCS är hur klimatförändringar påverkar den marina säkerheten. Vi har också nära samarbete med Chalmers inom ramen för SEAMOCS.

Tidigare har vi deltagit i EU-projekten

 

Mer information

Kontakt
Krzysztof Podgorski, Krzysztof.Podgorski@matstat.lu.se
Georg Lindgren, Georg.Lindgren@matstat.lu.se
Jörg Wegener, Jorg.wegener@matstat.lu.se

Finansiär
LTH
EU FP6

Projektwebb
SEAMOCS 

Relaterat
Matematisk statistik
Extremvärden och riskanalys