lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Östersjöns utveckling och havsnivåförändringar

Östersjöns utveckling och havsnivåförändringar

Östersjön har genomgått stora miljöförändringar sedan den senaste istiden d.v.s. de senaste ca 17 000 åren. Traditionellt delas Östersjöns senkvartära utveckling in i fyra stadier (Baltiska issjön, Yoldiahavet, Ancylussjön och Littorinahavet) vilka antingen representerar sötvattensstadier eller mer bräckta förhållanden med öppna förbindelser till havet i väster.

Forskningen om Östersjöns utveckling rör dess komplexa senkvartära utvecklingshistoria, dess relation till klimatförändringar samt relationen mellan havsytans nivåförändringar och landhöjning i Skandinavien.

Mer information

Kontakt
Svante Björck, Svante.Bjorck@geol.lu.se

Relaterat
Geologi