lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Löst organiskt material (DOM) i havet

Löst organiskt material (DOM) i havet spelar en central roll i biogeokemiska kretslopp. Detta gäller särskilt för kol, eftersom mängden löst organiskt kol i havet tros motsvara mängden kol i atmosfärens koldioxid.

Trots betydelsen av DOM för den globala kolcykeln har vi lite kunskap om DOM:s ursprung och hur det transformeras och lagras i havet. DOM är en komplex blandning av olika molekyler och mer än 75 % återstår att karakterisera. En förutsättning för mer kunskap om den biogeokemiska och ekologiska roll DOM spelar är mer information om vilka föreningar som finns i DOM och hur reaktiva de är.

Syftet med det föreslagna projektet är

  • att undersöka de viktigaste DOM-källorna till havet med avseende på molekylernas storleksfördelning och bakteriell omsättning
  • att undersöka vilka storleksfraktioner som används av bakterier och hur de förändrar molekylernas storleksfördelning och
  • att testa om olika bakterier använder olika storleksfraktioner av DOM
  • att undersöka vilka effekter ökad tillförsel av terrestert kol kan få I Östersjön.  Projektet består av ett antal experiment med olika DOM-källor till Östersjön.

Mer information

Kontakta
Emma Kritzberg, Emma.Kritzberg@limnol.lu.se
Wilhelm Granéli, Wilhelm.Graneli@limnol.lu.se

Finansiärer
FORMAS
Crafoordstiftelsen

Relaterat
Akvatisk mikrobiologi