lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Internationella sjöfågelinventeringar

Internationella sjöfågelinventeringar i Sverige

De internationella sjöfågelinventeringarna startade 1967 (varvid ett antal äldre projekt samordnades med nystartade projekt i olika länder. Projektet täcker hela Europa och angränsande områden med årliga midvinterinventeringar vilka avser att producera årliga populationsindex på olika nivåer (nationellt, regionalt och globalt). De årliga inventeringarna kompletteras vissa år med mer kompletta landsomfattande inventeringar.  

De årliga inventeringarna täcker kustnära marina områden liksom de ”vanliga” landsomfattande inventeringarna. Speciella heltäckande inventeringar av hela Östersjön inkl. utsjöbankarna har organiserats vid två tillfällen: 1992-93 samt 2007-08 (pågående). För ytterligare information hänvisas till projektets hemsida.

Mer information

Kontakta
Leif.Nilsson@zooekol.lu.se

Finansiär
Naturvårdsverket

Projektwebb
Sjöfågelinventeringar 

Relaterat
Zooekologi