lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Igensandning av kustnära lagunöppningar på Sri Lanka

Många laguner på Sri Lanka utgör naturliga hamnar för fisket och är viktiga delar i det kustnära transportsystemet. Till följd av sedimenttransport längs kusten sandar dock öppningarna till en del av dessa laguner regelmässigt igen under sommaren när monsunen kommer från sydväst. Denna monsun genererar vågor som förmår transportera betydande mängder sand i norrgående riktning och speciellt laguner på Sri Lankas östkust är utsatta för igensandning. Laguner som stängs av från havet förlorar också det vattenutbyte som sker med tidvattnet och vattenkvaliteten kan då försämras betydligt.

Målsättningen med arbetet är att bättre förstå och kvantifiera förloppet när lagunöppningar på Sri Lanka sandar igen. Fokus i studien är Chilaw Lagoon belägen cirka 80 km norr om Colombo. Denna lagun sandar igen under sommarmonsunen och förloppet har registrerats i detalj genom kontinuerlig avvägning av topografin samt strömmätningar. Relativt omfattande mätningar från Chilaw Lagoon finns från tidigare studier och dessa är också föremål för analys. Enkla matematiska modeller av förloppet när Chilaw Lagoon sandar igen har utvecklats. Arbete pågår för att genomföra en mer generell inventering av kustnära laguner i Sri Lanka.

Mer information

Magnus Larson Magnus.Larson@tvrl.lth.se 
Hans Hanson Hans.Hanson@tvrl.lth.se
NalinWikramanayake
Rosh Ranasinghe

Finansiär
SIDA-Sarec

Relaterat
Teknisk Vattenresurslära