lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Havsresorna

Havsresan

Ibland glömmer vi bort hur genomsyrad vår kultur faktiskt är av havet. Ta bara och smaka på några ord som midsommarsill, skepparhistorier, Backafalls malvor, sjömansvalser, sjöslag, vikingatåg, kappsegling, stopp och belägg och ta en tura. Visst smakar det hav?

Så det är säkert så att havet berör oss alla på ett eller annat sätt. Men vi hör också ständigt om hur vi behandlar det illa. Vi tar från havet, men vad ger vi tillbaka? Hur förvaltar vi egentligen den resurs havet är? Det är den stora frågan projektet Havsresan vill behandla.

Ordet "havsresa" ger gärna associationer till ”ett skepp kommer lastat”; i det här fallet skulle det kanske vara ett skepp med utställningar och annat som handlar om havet. Så är det inte. Havsresan är en serie arrangemang under en hatt, men programmen ser lite olika ut beroende på var de äger rum och är anpassade till lokala förhållanden.

Tema och huvudfrågor växlar alltså beroende på var Havsresan är. Men hela tiden är havet i centrum – att det ser olika ut beror helt enkelt på att vårt förhållande till havet tar sig så många uttryck.

Teknisk geologi vid Lunds universitet driver projektet och andra institutioner och avdelningar vid universitetet deltar med experter och forskare från många olika fält. Men även andra experter och andra med kunskaper av olika slag, från många olika områden, aktiverar sig i projektet och har mycket att säga. Experterna måste också få lyssna på engagerade människor och deras åsikter. Det finns massor av lokalt material och historier som inte alltid blir uppmärksammade men som ändå har ett stort värde. Uppstår diskussion är det bara bra – det är precis det vi vill, för i diskussionerna finns fröet till lösningarna.

Havsresans syfte är alltså att skapa en möjlighet att träffas och diskutera vårt gemensamma intresse havet. Vi vill att människorna som bor vid och använder havet skall engageras och se havet som den fantastiska resurs det är. Fler än idag måste inse att havet inte kan missbrukas, utan måste vårdas och förvaltas ansvarsfullt så att även kommande generationer får en möjlighet att nyttja det.

Vi vill kort sagt att havet ska få den uppmärksamhet det förtjänar.

Havsresan reste senast 2005, runt Skånes kust och i samarbete med ett femtiotal organisationer och på tio platser. Planeringen för Havsresan 2009 pågår.  Läs mer på Havsresans webbplats.

Mer information

Kontakta
Kjell Andersson, Kjell.Andersson@tg.lth.se
Peter Jonsson, Peter.Jonsson@tg.lth.se 

Projektwebb
Havsresan 

Relaterat
Teknisk geologi